Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie