Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Liceum

W liceum realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego z możliwością przystąpienia do matury.

Nasza młodzież uczestniczy w programach i projektach edukacyjnych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. Bierzemy udział w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych. Organizujemy zajęcia otwarte, spotkania warsztatowe dla naszych rówieśników z innych szkół.