Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci w zawodach: kucharz, fryzjer.

Zapewniamy zajęcia praktyczne. Uczniowie szkoły zdobywają praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności, przygotowując się do przyszłej pracy zawodowej. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami, uczestnicząc w warsztatach, pokazach, akcjach. Naukę w szkole kończy egzamin zawodowy.