Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Rewalidacja i terapia

BAJKOTERAPIA 

Terapia poprzez bajki ma na celu redukcję napięcia i odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. To doskonała metoda relaksacyjna. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. Odpowiednio dobrane i opowiedziane, albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, odprężać i relaksować. Zajęcia prowadzi mgr Jolanta Kaczmarek

  

 

ARTETERAPIA

Celem terapii jest podnoszenie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych i wyrażanie ich za pomocą środków artystycznego wyrazu. Uczniowie mają okazję poznać właściwości psychologicznego oddziaływania barw na ich psychikę, stany emocjonalne. Dla naszych uczniów arteterapia to zdobywanie umiejętności nazywania i rozumienia przeżywanych emocji, oswajanie lęków, niepowodzeń, przełamywanie nieśmiałości.

Zajęcia prowadzą mgr Aneta Rzymkowska, mgr Jolanta Kaczmarek

    

 

LOGORYTMIKA

Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, jest jedną z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu.. Najistotniejszym elementem terapii jest rytm. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Są także przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie.

Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Żakowska

  

 

ZAJĘCIA KORYGUJACE WADY MOWY / LOGOPEDIA
Terapia logopedyczna kształtuje i doskonali wymowę dziecka w okresie jego rozwoju oraz usuwa różnego rodzaju wady i zaburzenia mowy. W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia:

  • artykulacyjne, oddechowe i fonetyczne

  • poprawiające wyrazistość mówienia

  • doskonalące prawidłową emisję głosu

  • kształtujące umiejętność budowania wypowiedzi

  • poprawiające płynność mówienia u dzieci jąkających się

  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu 

Zajęcia prowadzą mgr Katarzyna Bieguszewska oraz mgr Marzena Kurpiewska

   

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA

Najważniejszym celem rewalidacji indywidualnej jest usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych dzieci, kompensowanie i korygowanie odchyleń oraz w miarę możliwości eliminowanie przyczyn oraz przejawów zaburzeń uniemożliwiających prawidłowy rozwój.

Zajęcia prowadzą mgr Beata Staniszewska, mgr Monika Abramowicz, mgr Wiwiana Piątek, mgr Marzena Różycka, mgr A. Dziedziczak, mgr K. Stolińska, mgr J. Grabska,   mgr Marta Gospoś, mgr Marzena Kurpiewska

      

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Zajęcia mają usprawniać funkcjonowanie społeczne. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań, prezentowanych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Zajęcia rozwijają takie kompetencja jak: rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobra komunikacja, dialogowanie, współpraca w grupie. Uczestnicy ucząsię tych umiejętności poprzez zabawę, gry, animacje, czytanie tekstów poruszających tematy społeczne, odgrywanie scenek.

Zajęcia prowadzą mgr Katarzyna Żakowska oraz mgr Jolanta Kaczmarek

   

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNE WAD POSTAWY

Celem zajęć jest zapobieganie i niwelowanie wad postawy. Odpowiednio dobrane i wykonywane ćwiczenia pomagają w: wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu dziecka, są stosowane profilaktyce otyłości. Podczas zajęć stosuje się zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

Zajęcia prowadzi mgr Izabella Fuz

   

 

BIOFEEDBACK

To nowoczesna metoda treningu pracy mózgu prowadzona jest w specjalistycznie wyposażonym gabinecie. Polega na podawaniu sygnałów zwrotnych w formie wizualnej lub akustycznej o zmianach stanu fizjologicznego organizmu dzięki czemu może nauczyć się on świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie. Trening poprawia koncentrację uwagi, szybkość zapamiętywania i uczenia się, ogólną kondycję umysłową i fizyczną.

Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Bieguszewska

   

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Zajęcia metodą integracji sensorycznej mają na celu wytworzenie prawidłowej integracji spostrzeżeń, wywołanie odpowiednich reakcji ruchowych oraz wzorców zachowań, co stwarza podstawy dla właściwego przebiegu procesów nauczania i wychowania.

Zajęcia prowadzone są w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: min. huśtawkę-hamak, deskę rotacyjną, piłki.

Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Bieguszewska

    

 

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki polega na wykonaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Uczy cierpliwo­ści, koncentracji uwagi, wspiera proces komunikacji. Celem terapii ręki, jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Zajęcia prowadzi mgr Marta Gospoś

   

 

 

JĘZYK MIGOWY zajęcia prowadzi mgr Magdalena Wiśniewska

  

 

NAUKA PŁYWANIA zajęcia prowadzi mgr Izabella Fuz