Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

p. Adamusiak Edyta – Przewodniczący Rady Rodziców

p. Szkopińska Aneta – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

p. Cieślak Monika – Sekretarz

p. Byczkowska Anata – Skarbnik

p. Paulina Zawadzka – Członek

 

Komisja Rewizyjna:

p. Berlińska Maja

p. Polichnowska Agnieszka

p. Miszczak Anna