Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Samorząd Uczniowski

Koleżanko, Kolego!

Jeśli masz ciekawe pomysły i chcesz, aby szkolne dni były bardziej urozmaicone – zachęcamy Cię do aktywnego włączenia się w organizację życia Naszego Ośrodka. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka. Jest zorganizowany przez uczniów dla uczniów. Wsłuchując się w ich głos, co roku wychodzi z ciekawymi propozycjami, które starają się zmieniać szkolną rzeczywistość.

 

Rok szkolny 2021/22

W roku szkolnym 2021/22 funkcje w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego pełnią następujący uczniowie:

Główny Przewodniczący Ośrodka – Kacper Jankowski

Przewodnicząca Szkoły Podstawowej – Ewa Leszczyńska

Zastępca Przewodniczącej Szkoły Podstawowej – Krzysztof Bazaniak

Sekretarz Szkoły Podstawowej – Patryk Paluchowski

Przewodniczący Szkół Ponadpodstawowych – Konrad Zarębski

Zastępca Przewodniczącego Szkół Ponadpodstawowych – Szymon Szybka

Sekretarz Szkół Ponadpodstawowych – Marcel Kaźmierczak

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Anna Szymczak.

 

Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w innowacji pedagogicznej – „Telewizja Samorządowa”.