Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Nasza Historia

Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy Nr 2 w Kutnie istnieje od 1990 roku. Tworzony był z myślą o dzieciach z wadą słuchu. W miarę upływu lat zaistniała potrzeba poszerzenia oferty placówki i otwarcie się na inne niepełnosprawności. Obecnie w ośrodku kształcą się dzieci: słabo słyszące, ze spektrum autyzmu, z afazją oraz innymi zaburzeniami komunikacji, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Aktualnie oferta edukacyjna obejmuje: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkołą podstawową, szkołą branżowa I stopnia, liceum ogólnokształcące, internat.

 

• 01.09.1985r. - Powołanie po raz pierwszy w  Kutnie, klasy I-ej dla dzieci niedosłyszących  w Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul. Przemysłowej 6. 

• 01.09.1986r. - Utworzenie kolejnej klasy I-ej, dla dzieci niedosłyszących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Przemysłowej 6.

• 15.01.1990r. - Powstanie Społecznego Komitetu  Powołania Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących przy Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Kutnie.

• 01.09.1990r. - Powołanie Szkoły Podstawowej nr 13 dla Dzieci Niedosłyszących w Kutnie z siedzibą przy ul. Staszica 8, (obecnie Kutnowski Młodzieżowy Dom Kultury). W tym budynku Ośrodek rozpoczął swoją historię. Po 1990r. mieściła się tu 5 klasowa Szkoła Podstawowa dla dzieci słabo słyszących. Naukę rozpoczęło wówczas  37 uczniów z klas: I, II, III, V i VI.  Z czasem ten budynek stał się zbyt mały jak na potrzeby szkoły. Ze względu na duże trudności lokalowe, jakie powstały po rozszerzeniu liczby klas, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji.

• 01.09.1991r. - Zmiana siedziby szkoły z ulicy Staszica 8 na budynek przy ul. Kościuszki 24 ( to nadal nasza siedziba).  W 1991r. dokonano uroczystego otwarcia budynku szkolnego z przeznaczeniem dla ośmioklasowej Szkoły Podstawowej i internatu.

• 26.08.1999r. - Założenie przez Starostwo Powiatowe, Gimnazjum Specjalnego nr 5 w Kutnie.

• 24.08.2009r. - Założenie przez Starostwo Powiatowe, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 dla Słabo Słyszących w Kutnie.

• 26.08.2018r. - Założenie przez Starostwo Powiatowe VII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kutnie.