Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

20-lecie Ośrodka

 20 LAT
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2
W KUTNIE

1992-2012

 

 

1 września 1992r. Kurator Oświaty w Płocku powołał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niedosłyszących w Kutnie, jedyną placówkę kształcącą dzieci z wadą słuchu w regionie.
W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziliśmy szereg imprez i uroczystości związanych z obchodami naszego Jubileuszu:

♦ 28.09.2012r.- Odbył się happening z okazji
Międzynarodowego Dnia Głuchego.

♦ 19.10.2012r.- Odbyła się konferencja otwierającą Rok
Jubileuszowy Ośrodka na temat pracy z
dzieckiem z wadą słuchu na różnych etapach
edukacyjnych.

♦ 23-25.11.2012r.- Przeprowadziliśmy Ogólnopolskie
Warsztaty Polonistyczne pt. "Spotkanie z
Panem Wołodyjowskim".

♦ 27.02.2013r.- Odbył się Integracyjny Turniej Gier
Planszowych.

♦ 14.06.2013r.- Miał miejsce I Zjazd Absolwentów i
Pracowników Ośrodka.

 

Naszym celem w Roku Jubileuszowym było przybliżenie społeczności lokalnej wiedzy na temat problemów i potrzeb osób z wadą słuchu oraz stworzenie szansy młodzieży niesłyszącej zaistnienia w środowisku.