Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

25-lecie Ośrodka

Starosta Powiatu Kutnowskiego pan Krzysztof Debich wręczył nagrody zwycięzcom III Integracyjnego Turnieju Gier Planszowych

 
  Obchody 25-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 
w Kutnie rozpoczęliśmy III Integracyjnym Turniejem Gier Planszowych, którego patronatem objęło Starostwo Powiatowe w Kutnie.

 

Natomiast w dniu 8 czerwca 2018 r. odbyły się uroczystości obchodów Jubileuszu 25-lecia Ośrodka, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele św. Wawrzyńca.
 Następnie zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci, rodzice i kadra Ośrodka udali się do Centrum Teatru Muzyki i Tańca, gdzie miała miejsce część oficjalna i artystyczna.
 Dyrektorka Ośrodka pani Marzena Kurpiewska przywitała zebranych gości i rozpoczął się spektakl pt."Czas, który płynie w nas", w wykonaniu naszych uczniów oraz uczniów Koła Polonistyczno-Teatralnego z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie. W przedstawieniu wzięła takze udział pani Edyta Stankiewicz- mama naszych dwóch uczniów.
  Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem pań: Katarzyny Stolińskiej, Jolanty Antoniewicz, Agnieszki Sroki-Świstak, Anny Szymczak, Agnieszki Sodulskiej, Doroty Gackowskiej; we współpracy z nauczycielkami z "Grabskiego" paniami: Dorotą Chojnacką i Haliną Sankowską.
 Następnie dyrektorka pani Marzena  Kurpiewska przedstawiła prezentację multimedialną o historii Ośrodka.
 Przypomnijmy  początki- we wrześniu 1985 roku powstała pierwsza klasa dla dzieci niedosłyszących w SOSW Nr 1 na ulicy Przemysłowej, rok później druga. 15 stycznia 1990r. powstał Społeczny Komitet Powołania Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących przy Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Kutnie. 
 1 września powołano Szkołę Podstawową nr 13 dla Dzieci Niedosłyszących w Kutnie z siedzibą przy ul. Staszica 8, (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury). 
 W tym budynku Ośrodek rozpoczął swoją historię. Po 1990r. mieściła się tu 5 klasowa Szkoła Podstawowa dla dzieci słabo słyszących. Naukę rozpoczęło wówczas  37 uczniów z klas: I, II, III, V i VI.  
 Z czasem ten budynek stał się zbyt mały jak na potrzeby szkoły. Ze względu na duże trudności lokalowe, jakie powstały po rozszerzeniu liczby klas, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji.
  Od 1 września 1991 roku siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Kościuszki 24 A. W 1991r. dokonano uroczystego otwarcia budynku szkolnego z przeznaczeniem dla ośmioklasowej Szkoły Podstawowej i internatu.
 26 sierpnia 1999r. Starostwo Powiatowe powołało Gimnazjum Specjalne nr 5, a 24 sierpnia 2009 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 7 dla Słabo Słyszących oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. 
 Na koniec uroczystości wszyscy spróbowali urodzinowego tortu.
 Jubileusz zaszczycili swoją obecnością absolwenci. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy przenieśli się do siedziby Ośrodka, gdzie w miłej atmosferze wraz ze swoimi nauczycielami spędzili czas na zwiedzaniu i wspomnieniach.