Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Turnusy rehabilitacyjne

 Turnusy rehabilitacyjne w naszym Ośrodku są organizowane od wielu lat. Jest to jedno z zadań statutowych naszej placówki.

Kolejne turnusy:
1998 r. w Jarosławcu
1999r. w Jarosławcu
2000r. w Głuchołazach
2002r. w Głuchołazach
2004r. w Jarosławcu
2006r. w Dąbkach
2008r. w Niechorzu
2010r. w Dziwnówku
2012r. w Zawoi
2014r. w Świnoujściu
2017 r. w Mrzeżynie
2019 r. Jantar
ze

 

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań.
  Program turnusu  zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia  oraz obejmuje zajęcia:
-kulturalno-oświatowe,
-sportowo-rekreacyjne,
-zajęcia wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

 

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
 
 Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodziców oraz sponsorów.