Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Turnus 2019

Uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kutnie powrócili z kolejnego – XII Turnusu Rehabilitacyjnego. Tegoroczny turnus odbywał się w miejscowości Jantar nad morzem. Uczestnicy przebywali tam w terminie: 14-27 maja 2019r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Bursztyn”.
 Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przez nasz Ośrodek w cyklu dwuletnim (począwszy od roku 1998). Korzystają z nich wszyscy chętni uczniowie, a jeśli istnieje taka potrzeba również opiekę sprawuje członek rodziny.
 Wyjazdy te łączą rehabilitację z aktywnym wypoczynkiem i kreatywną edukacją. Mają na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, a także poszerzanie ich ogólnej wiedzy, rozwijanie samodzielności i umiejętności życiowych.
  W tegorocznym turnusie wzięło udział ogółem 21 osób: uczniowie z kl. V-VII SP, kl. III Gimnazjum, kl. I Liceum, 1 rodzic, 5 nauczycieli.

 Głównym punktem pobytu były oczywiście zabiegi rehabilitacyjne. Każdy uczestnik korzystał z 2 zabiegów dziennie, zleconych przez lekarza.
 Codziennie realizowane były zaplanowane zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji regionalno-historycznej, matematyczno-przyrodniczej, sportowo-rekreacyjnej, czytelniczo-medialnej i słownikowej. Ważnym punktem programu zajęć edukacyjnych była wizyta w byłym obozie koncentracyjnym - obecnie Muzeum Stutthof w Sztutowie.

 

 

Organizatorzy zapewnili uczestnikom także szereg atrakcji: spotkanie z rybakiem – „lekcja w terenie”; wizyta w Parku Owadów z możliwością dotknięcia między innymi karaczana i patyczaka; zwiedzanie i prelekcja w Muzeum Bursztynu w Stegnie; wycieczka całodniowa do Gdańska – w tym zwiedzanie ZOO w Oliwie; przeprawa promowa przez Wisłę (Mikoszewo-Gdańsk/Świbno); wizyta w Parku Rodzinnej Rekreacji – przejażdżka na koniu i jazda gokartami. Nie zabrakło spacerów i wędrówek brzegiem morza, podziwiania zachodów słońca, zbierania bursztynów i muszelek, zabaw na plaży, spacerów po lesie i odkrywania nowych szlaków, porannego biegania, kąpieli w basenie, wspólnego grillowania.  Na zakończenie turnusu uczestnicy wzięli udział w podsumowującym quizie, a osoby wyróżniające się otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Uczniowie dokumentowali swoje wrażenia gromadząc materiały w teczkach oraz wykonując zdjęcia.
 Z materiałów, rozkładów dnia, pamiątek, ilustracji powstała Kronika z Turnusu dostępna w Bibliotece Szkolnej.