Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Innowacje

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2022/2023

 

 • „Przyłapani na dobrym” – autorzy: A. Dziedziczak, K. Winckowska

Innowacja skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem jest gromadzenie pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał w specjalnych zeszytach. Uczniowie poznają swoje mocne strony, wzmacniają samoocenę, doświadczają poczucia akceptacji  i przynależności. Rodzice z kolei otrzymują pozytywne informacje o swoim dziecku.

 

 • „W świecie baśni i legend polskich” – autorzy: Jolanta Kaczmarek, Katarzyna Żakowska

Innowacja skierowana do uczniów klasy II SP. Jej celem jest rozwijanie umiejętności czytelniczych (czytania, czytania ze zrozumieniem), poszerzanie słownictwa, poszerzenie wiedzy na temat miast Polski związanych z daną legendą, rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką.

 

 • „Magiczny świat origami z kółek i kwadratów” – autor: Jolanta Kaczmarek

Innowacja skierowana do uczniów klasy I SP. Jej celem jest rozwijanie inwencji twórczej i fantazji, stymulowanie rozwoju wyobraźni przestrzennej, doskonalenie umiejętności manualnych, rozwój wrażliwości estetycznej.

 

 • „LEGO – TUS” – autor: Katarzyna Żakowska

Innowacja skierowana do uczniów  edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji, rozwijanie współpracy, wyobraźni, nabycie umiejętności samooceny, kontrolowanie własnego zachowania w dążeniu do określonego celu.

 

 • „I ja mogę być ratownikiem” – autor: Izabella Fuz

Innowacja skierowana do uczniów klas III edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem jest wyrobienie nawyku radzenia sobie w sytuacji zagrożenia oraz ukierunkowanie uczniów na gotowość niesienia pomocy innym.

 

 •  „Stół pięknie nakryty” – autor: Anna Maryniak

Innowacja skierowana do uczniów z II i III klasy szkoły branżowej. Jej celem jest poszerzanie wiedzy praktycznej z zakresu nakrywania stołów różnymi sposobami, dobór zastawy stołowej, przygotowania dekoracji na przyjęcia okolicznościowe.

 

 •  „Chemia bliżej ucznia” – autor: Magdalena Wiśniewska

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII SP. Jej celem jest nabywanie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy, rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego oraz kreatywności.

 

 •  „Per continuitatem” – autor: Katarzyna Stolińska

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy IIIa szkoły branżowej. Jej celem jest świadome i poprawne stosowanie pojęć języka łacińskiego we współczesnej polszczyźnie oraz ugruntowanie w percepcji uczniów świadomości dorobku i uniwersalizmu kultury antycznej.

 

 • „Terapeutyczne nutki na lekcjach muzyki” – autor: Katarzyna Stolińska

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy V i VII SP. Jej celem jest wzrost poziomu zaangażowania uczniów przebieg zajęć oraz eliminowanie wpływu deficytów na zachowania uczniów.

 

 • „Have you ever heard about?” – autor: Anna Szymczak

Innowacja skierowana do uczniów klasy VII SP. Jej celem jest doskonalenie umiejętności mówienia, pisania i słuchania ze zrozumieniem, poznanie elementów kultury krajów anglojęzycznych.

 

 • „Błękit” – autorzy innowacji: Joanna Grabska, Kamila Kusiak

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VIII SP oraz IIIb szkoły branżowej. Jej celem jest poszerzenie horyzontów, wzbogacanie wiedzy, poszerzanie słownictwa, zwrócenie uwagi na sposoby oszczędzania i gospodarowania wodą, uwrażliwienie na ekologię, utrwalanie umiejętności pracy w grupie oraz poznanie ciekawych miejsc w Polsce i a świecie.