Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Innowacje

1) „Klaunada - zabawy ruchowe” – autor: Anna Dziedziczak.

Innowacja skierowana do grupy uczniów przebywających na świetlicy szkolnej. Z prezentowanych podczas zajęć zabaw uczniowie wybierają te, które ich najbardziej interesują. Celem zabaw jest celebrowanie sukcesów, dodawanie pewności siebie, ćwiczenie koncentracji uwagi, stymulowanie półkul mózgowych do pracy, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rytmizowanie i harmonizowanie ciała, uczenie wytrwałości, wspomaganie mięśni posturalnych, relaksowanie.


2) „Świadkowie historii” – autorzy: Anna Dziedziczak i Joanna Grabska.
Innowacja skierowana do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach mających na celu rozwój postaw patriotycznych, świadomości tożsamości uczniów oraz rozbudzenie szacunku i poczucia wdzięczności wobec minionych pokoleń.


3) „Podróże małe i duże” – autorzy: Marta Gospoś i Kamila Kusiak.
Innowacja skierowana do uczniów klasy IV szkoły podstawowej i klasy III szkoły branżowej. Innowacja obejmuje podróże małe – po Polsce i duże – po Europie. Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej poznają jeden region Polski lub świata (zabytki, waluta, flaga, sport, ciekawostki). Uczniowie klasy III szkoły branżowej raz w miesiącu organizują zajęcia kulinarne, w ramach których przygotują, wspólnie z młodszymi kolegami, potrawę według receptury zgodnie z poznawanym regionem.


4) „Z legendą przez Polskę” – autor: Joanna Grabska.
Innowacja skierowana do uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Zajęcia poświęcone wybranym legendom oraz regionom Polski, z których pochodzą te legendy. Uczniowie poznają położenie danego miejsca na mapie Polski, historię miast, tradycję, muzykę, kulturę, poszerzą zasób słownictwa o nowe wyrazy. 

 

5) „My own e - Dictionary” – autor: Anna Szymczak.
Innowacja skierowana do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Na każdej lekcji z języka angielskiego, która wprowadza nowy dział, uczniowie decydują o słownictwie, którego się muszą nauczyć na egzamin ósmoklasisty. W Quizlecie tworzą zestaw do nauki, który udostępnią wszystkim uczniom w klasie za pomocą Librusa. 

 

6) „Telewizja Samorządu Uczniowskiego” – autor: Anna Szymczak.

Innowacja skierowana do Samorządu Uczniowskiego oraz wszystkich klas wchodzących w skład Ośrodka. Samorząd Uczniowski przygotowuje wiadomości, które mają na celu informowanie uczniów przez uczniów o sprawach szkoły, które ich dotyczą lub będą dotyczyły w przyszłości. 

 

7) „Jedzmy zdrowo” – autor: Magdalena Wiśniewska.
Innowacja skierowana do uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Celem innowacji jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez edukację w zakresie żywienia. Przekazanie wiadomości jak dbać o własne zdrowie, jak unikać produktów szkodliwych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia a nawet życia.


8) „Emocje na tak” – autor: Katarzyna Żakowska.
Innowacja skierowana do uczniów klasy VI szkoły podstawowej, w ramach zajęć TUS. Uczniowie raz w miesiącu realizują moduły z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”.


9) „Uważność – nasza siła, wielka moc” – autor: Aneta Rzymkowska
Innowacja realizowana z uczniami klasy VI szkoły podstawowej. Zakłada wprowadzenie uważności w życie codzienne, stosowanie ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych. Realizacja w ramach zajęć artystycznych.