Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

COVID-19

Zaproaszamy do zapoznania się z procedurami postępowania w związku z pandemią COVID-19