Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Kutnie jest p. Beata Gawryszczak Z Inspektorem ochrony danych w SOSW Nr 2 w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod.sosw2@o2.pl lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.