Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Dyrekcja

Joanna Grabska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie

Marta Gospoś
Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kutnie