Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Rekrutacja

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATA DO:

 

Szkoły Podstawowej Specjalnejnr 13

Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 7 

VII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego

 

 

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kutnie

 

  • Aktualne orzeczenie o potrzebiekształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
  • Podanie rodziców (opiekunów prawnych)  do Starosty w miejscu zamieszkania, o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego.
  • Uczniowie, którzy wyrażą wolę zamieszkania w internacie zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do internatu.
  • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia ucznia, w tym karta zdrowia.
  • Orzeczenie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu (tylko uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia). Skierowanie do  lekarza wydaje nasza szkoła.
  • Jedna fotografia (podpisana na odwrocie).