Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Wycieczka do Szwajcarii Kaszubskiej

Sprawozdanie z wycieczki do Szwajcarii Kaszubskiej uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Kutnie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą

Poznaj Polskę” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dniu 27 maja 2022 uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w wycieczce do Szwajcarii Kaszubskiej dofinansowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.

W wycieczce wzięło udział 13 uczniów wraz z opiekunami.

Pierwszym punktem edukacyjnym, który odwiedzili uczniowie było Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, gdzie uczestniczyli w warsztatach Farwe Kaszeb (malowania toreb). Poznali dzięki temu charakterystyczne wzory i kolory Kaszub. Zwiedzili pomieszczenia muzeum imitujące stare izby kaszubskie, oglądali sprzęty jakimi posługiwali się dawniej ludzie na tych terenach.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Centrum Promocji Regionu w Szymbarku. Zapoznali się z eksponowaną tam ofertą turystyczną.

Kolejnym punktem edukacyjnym podczas wycieczki był Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, gdzie uczniowie zwiedzili wystawę oraz poznali inicjatywy lokalnej ludności wzmacniające poczucie wspólnoty regionalnej.

Na zakończenie wycieczki uczniowie wybrali się do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, który jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Muzeum znajduje się w dworku Józefa Wybickiego – twórcy hymnu. Uczniowie zwiedzili dworek oraz dwie wystawy  „Józef Wybicki i jego czasy” , „Losy Mazurka Dąbrowskiego”.

Zwiedzając punkty edukacyjne uczniowie zapoznali się z kulturą i dziedzictwem narodowym Kaszub oraz rozwijali swoje kompetencje społeczne, integrowali się, rozwijali samodyscyplinę, poszerzali umiejętność obserwacji.