Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Dni Wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Dla szkoły podstawowej:

12 listopada 2021r.

07 stycznia 2022r.

24-26 maja 2022r.(egzamin ósmoklasisty)

17 czerwca 2022r.

 

Dla szkoły branżowej:

12 listopada 2021r.

07 stycznia 2022r.

17 czerwca 2022r.

 

Dla liceum:

12 listopada 2021r.

07 stycznia 2022r.