Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Dni Wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Dla szkoły podstawowej:

31 października 2022r.

12 maja 2023r.

23-25 maja 2023r.(egzamin ósmoklasisty)

09 czerwca 2023r.

 

Dla szkoły branżowej:

31 października 2022r.

12 maja 2023r.

06-07 czerwca 2023r.

09 czerwca 2023r.