Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Szkoła Podstawowa

Etap pierwszy obejmuje edukację wczesnoszkolną w klasach I - III
Etap drugi obejmuje nauczanie w klasach IV - VIII
Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów. Wszystkie zajęcia terapeutyczne są bezpłatne i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Uczniowie realizują się w licznych zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (w tym nauka pływania) , rozwijających zainteresowania (np. plastycznych, origami, kulinarnych), zajęciach organizacji harcerskiej w naszej Drużynie Harcerskiej Nieprzetartego szlaku „Szare Wilki”, działa szkolne koło LOP.