Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
ul. Tadeusza Kościuszki 24 A
99-300 Kutno
tel. sekretariat (24) 355-78-87,
księgowość (24) 355-41-86
email: oswkutno@kki.pl
https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-Nr-2-w-Kutnie-102235611249670
https://www.instagram.com/soswnr2wkutnie/